5 tipů, na co si dát pozor při pronájmu bytu a domu za účelem bydlení

Vlastníte nemovitost, kterou pronajímáte, nebo přemýšlíte nad vytvořením pasivního příjmu z nájmu bytu? Ať už byt pronajímáte nebo teprve o pronájmu přemýšlíte, přinášíme Vám soubor rad, které je dobré mít na paměti v samotných počátcích nájemního vztahu. Po jejich osvojení budete schopni nad touto právní oblastí přemýšlet v souvislostech a bude pro Vás jednodušší dojít ke správnému výkladu […]

Pozemkové úpravy a prodej pozemku

Jste v situaci, kdy chcete prodat nebo koupit pozemek, který je řešen v rámci řízení o pozemkových úpravách? Nejprve musíte zjistit, v jaké fázi se pozemkové úpravy nachází. Od toho se totiž budou odvíjet podmínky převodu daného pozemku. A právě o těchto podmínkách v jednotlivých fázích pozemkových úprav se dozvíte v tomto příspěvku. Pozemek dotčený řízením o pozemkových úpravách […]

Dříve vyslovená přání

Institut dříve vyslovených přání stejně jako odmítnutí lékařského zákroku nebo léčby vychází z právního principu autonomie vůle, práva na sebeurčení a nedotknutelnosti integrity osobnosti. I zde platí, že povinnost lékaře léčit nestojí nad zákonem a jeho postup musí být vždy schopen obstát i z hlediska práva. Využití tohoto institutu se projevuje v situaci, kdy člověk ztratí schopnost se […]

Uveřejněná fotka nebo video bez vašeho souhlasu. Čeho se můžete domáhat?

I když k nahrání a zpřístupnění fotky či videa může na internetu dojít během chvíle a zpravidla bez velkých nákladů, v případě sporu a odstranění závadného stavu už bude situace jiná. Není novinkou, že internet je plný fotek a videí, na nichž jsou osoby, které k tomu nedaly své svolení. Jak se proti těmto zásahům do […]

7 základních právních rad, kterých se držte při focení nebo filmování osob

Víte, že právo na podobu je jedním z nejvíce porušovaných osobnostních práv? Denně jsou prostřednictvím internetu protiprávně zveřejňovány fotografie a videa zachycující osoby, které k takovému zveřejnění nedaly svůj souhlas.   I když jste to nemysleli vůbec špatně, může se stát, že najednou pročítáte předžalobní výzvu, kde je vám vytýkáno, že jste něčí podobiznu neoprávněně šířili […]

Pozor na zákonná věcná břemena, která nejsou zapsána v katastru nemovitostí

Obecně se věcná břemena vážící se k nemovitostem zapisují do katastru nemovitostí. Naleznete je na listu vlastnictví. Nicméně existují i taková, která předmětem evidence v katastru nemovitostí v zásadě nejsou, i když zde již byla snaha to změnit. Jedná se o zákonná věcná břemena, která mají svůj specifický právní režim daný veřejnoprávními předpisy (vedení telekomunikační sítě, elektrická vedení, […]

Průkaz energetické náročnosti budovy a prodej spoluvlastnického podílu na rodinném domě

Už párkrát se mi stalo, že kupující spoluvlastnického podílu na rodinném domě po prodávajícím požadoval vyhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB, nebo také běžně používaný výraz energetický štítek).  Má prodávající opravdu povinnost ho pro kupujícího v tomto případě nechat vyhotovit? Obecná povinnost vyhotovení energetického štítku Dle ustanovení § 7a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření […]

Účelová komunikace a proč je dobré o ní něco vědět

Specifikum účelové komunikace je zvláště dané tím, že vzniká nezávisle na rozhodnutí správního orgánu. A v případě, že dojde k naplnění všech jejich znaků, bude ji moci veřejně užívat kdokoli, a to i přesto, že vede přes soukromý pozemek. Vlastník tohoto pozemku potom nemůže bránit jejímu veřejnému užívání, pokud to není nezbytně nutné k ochraně jeho oprávněných […]

Co dělat, když vám lékař nechce poskytnout kopii zdravotnické dokumentace?

V případě, že lékař při lékařském zákroku pochybil, a kvůli tomu vám byla způsobena vážná újma na zdraví, je v zásadě třeba, abyste si nechali vypracovat znalecký posudek, pokud se již dopředu se zdravotnickým zařízením nedohodnete na konkrétní náhradě této nemajetkové újmy. K vypracování znaleckého posudku je třeba si vyžádat kopii kompletní zdravotnické dokumentace, na což máte nárok […]

Právo odmítnout léčbu nebo lékařský zákrok

Pokud už z jakéhokoli důvodu nechcete podstoupit lékařem doporučovaný lékařské zákrok nebo podstupovat další léčbu, nikdo vás k tomu nemůže nutit, pokud nejsou plněny zákonné podmínky poskytování zdravotních služeb bez souhlasu. Vaše právo rozhodnout se v léčbě pokračovat či nikoli je založeno na právním principu autonomie vůle, resp. práva na sebeurčení. Za nezletilé osoby rozhoduje a dává nesouhlas […]