Specializace

V právním odvětví práva informačních technologií poskytuji právní služby jak společnostem, jež se zabývají tvorbou webových stránek a vývojem softwaru, tak společnostem nebo jedincům, kteří provozují e-shop či internetové stránky.

Chraňte své duševní vlastnictví. Právo duševního vlastnictví zahrnuje jak průmyslové vlastnictví (ochranné známky, patenty, průmyslový design apod.), tak autorská práva (literární, hudební, umělecká, fotografická apod.).

Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv – stali jste se terčem pomluvy nebo hanlivých urážek, fotografie s Vaší podobiznou byla uveřejněna na internetu bez Vašeho souhlasu, společně najdeme účinné řešení Vašeho problému.

Zejména jde o případy, kdy je jedinec prostřednictvím internetu, sms zpráv či mailů systematicky urážen, pomlouván, zesměšňován či je mu vyhrožováno.

Zdravotnické právo je speciální právní oblastí, jež je zaměřena zejména na právní problematiku poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se věnuji případům vztahujícím se k náhradě nemajetkové újmy.

V rámci své specializace se zabývám právními vztahy souvisejícími s nemovitostmi a půdou. Pozemkové právo také přednáším jako externí vyučující na Mendlově univerzitě v Brně.

Zajišťuji právní poradenství v oblasti rodinného práva. Jedná se o otázky související jak se samotným institutem manželství, tak s péčí o děti, výživným nebo spory o otcovství.

Právní poradenství poskytuji jak ve fázi uzavírání smluv – příprava smluv či revize smluv předložených druhou stranou, tak ve fázi hodnocení právních následků smluv již uzavřených.

Kontaktujte mě

telefonicky – 775 154 633

emailem – info@dumbrovska.cz

Napište mi, s čím Vám mohu pomoci