Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

V rámci zdravotnického práva nabízím právní služby v podobě:

  • právních konzultací,
  • sepisu stížností ke zřizovatele zdravotnických služeb a České lékařské komoře,
  • zastupování před soudy v řízeních o náhradu nemajetkové újmy na zdraví,
  • zastupování před soudy v řízeních ve vztahu k nemajetkovým nárokům pozůstalých při usmrcení osoby blízké,
  • zpracování právních analýz dle zadání klienta.

Poskytuji právní služby v oblasti medicínského práva, kterému jsem se začala plně věnovat už za své koncipientury v jedné pražské renomované advokátní kanceláři, jež se na toto právní odvětví přímo specializuje.

Současně jsem také ve spolupráci s Nejvyšším soudem a Centrem dopravního výzkumu pomáhala tvořit dlouhodobý projekt týkající se náhrady nemajetkové újmy a nemajetkových nároků pozůstalých při usmrcení osoby blízké. Pokud se chcete seznámit s rozhodovací praxí soudů v této oblasti nebo najít skutkově podobný případ, který byl již soudem řešen, zkuste se podívat na www.datanu.cz.

Právní poradenství zajišťuji pacientům i zdravotnickým zařízením.