Rodinné právo

Rodinné právo

V rámci rodinného práva nabízím právní služby ve věcech:

  • předmanželské smlouvy,
  • rozvodu manželství (nesporný, sporný rozvod),
  • vypořádání společného jmění manželů či jeho modifikace,
  • péče o děti,
  • výživného,
  • určování otcovství aj.

Zajišťuji právní poradenství v oblasti rodinného práva. Jedná se o otázky související jak se samotným institutem manželství, tak s péčí o děti, výživným nebo spory o otcovství.

Velký důraz kladu především na smírné vyřešení věci.