Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

V rámci práva duševního vlastnictví nabízím komplexní právní služby v podobě:

  • právních konzultací,
  • revize a přípravy smluv,
  • vypracování právních analýz,
  • zastupování v řízení o vymáhání autorských práv před soudy,
  • zastupování v řízeních před soudy o vydání bezdůvodného obohacení, jež je vymáháno kolektivními správci,
  • ochrany a registrace ochranných známek, patentů, užitných vzorů apod.

Poskytuji právní služby jak v oblasti práva autorského, tak práva průmyslového vlastnictví.

Právo duševního vlastnictví mě provází po celou dobu mé právní praxe. Nejdříve jsem se věnovala zvláště právu autorskému, a to v justici na pozici asistentky soudce. Následně jsem celkovou právní problematiku práva duševního vlastnictví zkoumala i v rovině teoretické při mých postgraduálních zahraničních studiích a věnuji se mu hojně i nyní.