IT právo – Internetové a softwarové právo

IT právo – Internetové a softwarové právo

V rámci práva IT nabízím právní služby týkající se zvláště:

  • obsahu internetových stránek (autorská a osobnostní práva),
  • odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (sepis výzev apod.),
  • provozování e-shopů (právní konzultace, sepis obchodních podmínek apod.),
  • smluv souvisejících s vývojem software (sepis, kontrola),
  • oblasti doménových jmen,
  • licenčních smluv k softwaru,
  • smluv o dílo s programátory
  • pracovního práva v IT,
  • e-commerce.

V právním odvětví práva informačních technologií poskytuji právní služby jak společnostem, jež se zabývají tvorbou webových stránek a vývojem softwaru, tak společnostem nebo jedincům, kteří provozující e-shop či internetové stránky.

Znalosti práva informačních technologií jsem si kromě praxe prohloubila i v rámci svých postgraduálních studií, a to nejdříve na Leibniz Universität Hannover v Německu a poté na Universitetet i Oslo v Norsku, která má jeden z nejstarších výzkumných institutů IT práva (Norwegian Research Center for Computers and Law), jenž je dodnes řazen k předním světovým akademickým institucím v této oblasti.