Mgr. Michaela
Dumbrovská, LL.M.

advokátka a lektorka

 

Kontakt   Specializace

Vzdělání

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem v roce 2009 získala titul magistry práv. Své znalosti jsem si také prohloubila v rámci postgraduálního studia se zaměřením na právo informačních technologií, a to nejdříve na univerzitě Leibniz Universität Hannover v Německu a poté na Universitetet i Oslo v Norsku, která má jeden z nejstarších výzkumných institutů IT práva. Tento institut je dodnes řazen k předním světovým akademickým institucím v této oblasti. Na obou uvedených univerzitách jsem obdržela titul LL.M.

Profesní praxe

Praktické zkušenosti jsem nabyla již za studií na Nejvyšším správním soudě. Poté jsem působila jako asistentka soudce na Krajském soudě v Brně a následně v advokacii. Zároveň jsem také ve spolupráci s Nejvyšším soudem a Centrem dopravního výzkumu pomáhala tvořit dlouhodobý projekt týkající se náhrady nemajetkové újmy a nemajetkových nároků pozůstalých při usmrcení osoby blízké. V současnosti také působím jako externí vyučující na Mendlově univerzitě v Brně, kde přednáším a cvičím pozemkové právo.

Specializace

Velice ráda Vám poradím zvláště v otázkách práva IT, ochrany osobnosti, autorských práv, kyberšikany, práva rodinného a zdravotnického. Současně se zabývám komplexní oblastí práva smluvního a pozemkového. Ve své advokátní praxi využívám své zkušenosti z justičního a zahraničního prostředí. Běžně taky komunikuji a zpracovávám smluvní dokumentaci v angličtině.

Kontaktujte mě

telefonicky – 775 154 633

emailem – info@dumbrovska.cz

Napište mi, s čím Vám mohu pomoci