Smluvní hodinová odměna

1800 – 2500

za hodinu právní služby

Jednorázová smluvní odměna

Pevná částka za předem dohodnutý rozsah právních služeb

Podílová odměna

max 25%

Z vysouzené částky

Paušální odměna

například:
15.000

za 10 hodin měsíčně

Nejčastěji se jedná o smluvní hodinovou odměnu, která činí 1.800 – 2.500 Kč. Nejsem plátce DPH. Pro klienty je vždy předem proveden odhad časové náročnosti daného případu.

Další možností je jednorázová smluvní odměna. Jedná se o pevnou částku za předem dohodnutý rozsah služeb, a to bez ohledu na strávený čas. Může se jednat například o sepis či kontrolu smluv, obchodních podmínek, sepis návrhu na nesporný rozvod apod.

Kromě toho je také možno sjednat podílovou odměnu z vysouzené částky, a to procenty z výnosu předmětu sporu, přičemž maximální hranicí je 25%. Odměna bude vypočtena pomocí % a placena z částky, jež bude hrazena protistranou.

Pro dlouhodobé poskytování právních služeb je možno sjednat paušální odměnu za právní služby, a to se zvýhodněnou sazbou, kterou si dohodneme. Jde o případy, kdy klient kupříkladu každý měsíc hradí částku 15.000,- Kč za 10 hodin právních služeb.

Kontaktujte mě

telefonicky – 775 154 633

emailem – info@dumbrovska.cz

Napište mi, s čím Vám mohu pomoci