Mgr. Michaela
Dumbrovská, LL.M.

advokátka 

 

Kontakt   Specializace

Právní služby

Právní konzultace

Najdu pro Vás vhodná řešení Vašich právních záležitostí. Konzultace poskytuji v sídle kanceláře, telefonicky či on-line cestou.

Sepis právních podání

Připravím Vám žalobu, odvolání či jiné písemnosti právního charakteru.

Sepis a kontrola smluv

Vypracuji smlouvu tak, aby maximálně chránila Vaše zájmy a aby se předešlo sporům vznikajícím z nevyjasněných práv a povinností.

Zastupování v soudních řízeních

Zastoupím Vás před soudy či jinými orgány ve všech fázích soudního či jiného řízení.

Zpracování právních analýz

Dle Vašich požadavků zpracuji právní rozbor a návrh řešení zadané právní problematiky.